China New fiber fabric Selling Leads, China New fiber fabric Selling Leads
Home >> Selling-Leads >> Fabric >> New fiber fabric
Selling Product Company Date
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Bamboo fiber fabric Guangzhou Caiyuan Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Milk fiber Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Milk fiber Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Milk fiber Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Milk fiber Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Milk fiber Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Textile Co., Ltd. 2018-11-17
Functional fabric Shanghai Lianjie Textile&dyeing Co., Ltd. 2018-11-17
Functional fabric Shanghai Lianjie Textile&dyeing Co., Ltd. 2018-11-17
Tencel fabric Shaoxing Lingxing Materials Co., Ltd. 2018-11-17
Tencel fabric Shaoxing Lingxing Materials Co., Ltd. 2018-11-17
Tencel fabric Shaoxing Lingxing Materials Co., Ltd. 2018-11-17
Total:179   Pages:1/6   1 2 3 4 5 6