Suppliers Zhejiang Zhuoyi Textile co., LTD
Equipment
 • Title:

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title:

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Cotton grabbing disc

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Carding machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Combing machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Combing machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Combing machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Simple carding machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Simple carding machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

 • Title: Simple carding machine

  Brand:

  Origin:

  Amount:

  Manufacturers:

Company Info