Suppliers Jiangsu Jiangyan Hongli Weaving Factory(Taizhou Qiaoyicu Textiles Co., Ltd.)
Products Showroom
view: List Gallery
 • Fine canvas

  47"C21/2×C10 70×42 Fine canvas 47"C32/2×C16 96×48 Fine canvas

 • Single yarn drill

  63"47"C16×C12 108×56 Single yarn drill

 • Corduroy

  47"C16×Cl2 108×56 Corduroy 63"47"C16×C12 102×62 Corduroy

 • Walf checks

  47"C32×32 120×64 Walf checks

 • Yarn thin silk

  63"47"C21×C21 100×56 Yarn thin silk

 • Twilled satin

  63"47"C2l×C16 128×60 Twilled satin

 • Double-warp single-weft

  47"C32+C32×C7 116×62 Double-warp single-weft

 • Stripe

  47"C32×C10+C10 128×66 Stripe

 • Double-warp double-weft fabric

  47"C21+C21×C12+C12 112×62 Double-warp double-weft fabric 47"C16+C16×C12+C12 108×56 Double-warp double-weft fabric

 • Checked fabric

  63"47"C21×C16 98×55 Checked fabric 3/3 2/2 63"47"C21×C21 98×55 Checked fabric 3/3 2/2 63"47"C40/2×C16 98×55 Checked fabric 3/3 2/2