Suppliers Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd
Selling Leads
 • brushed yarn

   iangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshu

 • Tape Yarns

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • big-belly yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • ribbon yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • Metallized yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • wool spinning

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • composite yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • composite yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • composite yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

 • hollow belt yarn

  Jiangsu Tongxiang Import and Export Co., Ltd. is located in Jingang Town, Zhangjiagang City, in Jiangsu Province—the National Famous Health and Civilized City. It is near to Zhangjiakou Harbor in Yangtze River and it is 5 miles from Baoshui Dis

Company Info